W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób chętnych do pracy w naszym ośrodku. Mile widziane doświadczenie w szeroko pojętej gastronomii.
Centrum Sportowo - Rekreacyjne "ZBYSZKO",
Wiączyń Dolny 58a, 92-701, Nowosolna / Łódź,
tel. +48 697 870 028 , e-mail: biuro@centrumzbyszko.com.pl

Aktualne ogłoszenia o pracę:

W związku z dynamicznym rozwojem ośrodka poszukujemy osób na stanowiska:

 

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym "ZBYSZKO" prosimy o przesyłanie CV na adres:

biuro@centrumzbyszko.com.pl

 

Prosimy pamiętać o umieszczeniu klauzuli w CV:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Eyropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Oraz ewentualna dodatkowa zgoda:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza jest Zakład Mięsny Zbyszko Zbigniew Kruk z siedzibą w Bedoń Wieś ul. Słowiańska 9, 95-020 Andrespol,

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Słowiańska 9, 95-020 Andrespol, e-mail: biuro@zm-zbyszko.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacji pracowniczej oraz – w przypadku wyrażenia zgody – przyszłych rekrutacji pracowniczych.

 

4. Podstawę przetwarzania danych w zakresie:

 

1) imię (imiona) i nazwisko;

 

2) imiona rodziców;

 

3) datę urodzenia;

 

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

5) wykształcenie;

 

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 

stanowi art. 22(1). § 1. Kodeksu pracy. Podanie przez kandydata danych osobowych ponad w/w jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji; przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dla celów rekrutacji przyszłych, odbywa się na podstawie zgody kandydata. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5. Aplikacje zawierające dane wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, pochodzeniu rasowym, dane biometryczne) nie będą przetwarzane.

 

6. Kategorie odbiorców danych osobowych: Państwa dane osobowe udostępniane są naszym podwykonawcom administrującym system informatyczny wspomagający procesy rekrutacyjne.

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz dalej aż do chwili wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody, w przypadku włączenia CV do rekrutacji w tym okresie, obowiązuje termin wskazany w zdaniu poprzednim.

 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

 

9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

10. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, dotychczasowego przebiegu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym (tak art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy) i jest konieczne dla udziału w rekrutacji. Podanie danych ponad wyżej wymienione jest dobrowolne i nie wpływa na udział w procesie rekrutacji.

 

 

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3